Hiển thị một kết quả duy nhất

3,300,000 
4,400,000 
3,300,000 
2,900,000